سینما،سینما!” به پناهجویان، سازمان‌های فعال و علاقه‌مندان فیلم‌هایی در زمینه گریز، ورود و“
وطن ارائه می‌دهد . شما می توانید از طریق زوم و فیس بوک با سازندگان فیلم به صورت زنده بحث کنید و همچنین می توانید „سینما ، سینما“ را در اینستاگرام و فیس بوک پیدا کنید